vodní díla

Vodní díla: Přehrady, hráze, jezy a další vodohospodářské stavby jako významný krajinotvorný prvek na leteckých fotografiích.

foto (c) Kamil Voděra

fotografie přehrad, jezů a vodohospodářských staveb