sakrální stavby

V Čechách bývá tradičním představitelem sakrální architektury gotický nebo barokní kostel. Existuje ale mnoho různých druhů náboženských staveb,  sloužících k uctívání a chvále Boha – může se jednat o katedrálu, kostel, kapli, boží muka i kříž u cesty.

stránka je právě ve výstavbě, děkujeme za pochopení