pozemní fotografie

Fotografie českých měst, památek a budov ze země nebo mírného nadhledu. Fotografie doplněny komentářem.