projekt


Projekt Česká města ve fotografii byl založen v roce 2009, v současné době jej tvoří soubor více než 5.000 leteckých i pozemních fotografií z více než 50 českých a moravských měst.Je neustále doplňován, postupně budou přidávány také videosekvence.

Cílem je reprezentativní fotografickou formou co nejpodrobněji zmapovat krásu a stav českých měst a obcí.

Soustředíme se na leteckou i pozemní fotografii, žánrově v pojetí fotografie klasické architektury, s důrazem na kvalitu osvětlení i fotografie.

Ucelený projekt Česká města je koncipován také s ohledem na historický vývoj, všímá si významných historických  souvislostí, které se promítly do prvků architektury.

Fotografie lze poskytnout městům, obcím, firmám, soukromým osobám.

Set fotografií je také prezentován ve formě putovní výstavy, sloužící k  propagaci jednotlivých měst i České republiky doma i v zahraničí.

Součástí projektu je také inzerce ostatních firem, které poskytují své služby právě pro města a obce.