Litomyšl

Výchdočeské město Litomyšl, Pardubický kraj (PK)

Půvabné město Litomyšl je pro množství pamětihodností známým turistickým cílem.

Za zmínku stojí především neobvykle dlouhé historické náměstí a renesanční zámek, zapsaný mezi památky Unesco.

Letecké fotografie Litomyšle pocházejí ze září 2014

 

 foto města Litomyšl