for partners

Zviditelněte svou firmu na tomto portále

Možná přinášíme užitečné informace i Vám, budeme proto rádi, když podpoříte tento projekt.

Podporou projektu Česká města ve fotografii pomůžete propagaci českých měst v ČR i zahraničí a samozřejmě sobě nebo své firmě ve zviditelnění.

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery, partnerem portálu www.ceska-mesta.cz se může stát jakákoli firma nebo organizace, která poskytuje obcím své služby.

 Nabízíme inzerci formou PR článku:

 Partner portálu Česká města.cz

PR článek, umístěný podle oborového zaměření v rubrice partneři,
kontakty, odkaz na váš web, reference, fotografie

za akční cenu 3.000 + DPH po dobu 1 roku.
Akční cena trvá do konce roku 2014
Děkujeme všem za případnou podporu!

Zviditelněte svou firmu na tomto portále

Možná přinášíme užitečné informace i Vám, budeme proto rádi, když podpoříte tento projekt.

Podporou projektu Česká města ve fotografii pomůžete propagaci českých měst v ČR i zahraničí a samozřejmě sobě nebo své firmě ve zviditelnění.

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery, partnerem portálu www.ceska-mesta.cz se může stát jakákoli firma nebo organizace, která poskytuje obcím své služby.

 Nabízíme inzerci formou PR článku:

 Partner portálu Česká města.cz

PR článek, umístěný podle oborového zaměření v rubrice partneři,
kontakty, odkaz na váš web, reference, fotografie

za akční cenu 3.000 + DPH po dobu 1 roku.
Akční cena trvá do konce roku 2014
Děkujeme všem za případnou podporu!

Zviditelněte svou firmu na tomto portále

Možná přinášíme užitečné informace i Vám, budeme proto rádi, když podpoříte tento projekt.

Podporou projektu Česká města ve fotografii pomůžete propagaci českých měst v ČR i zahraničí a samozřejmě sobě nebo své firmě ve zviditelnění.

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery, partnerem portálu www.ceska-mesta.cz se může stát jakákoli firma nebo organizace, která poskytuje obcím své služby.

 Nabízíme inzerci formou PR článku:

 Partner portálu Česká města.cz

PR článek, umístěný podle oborového zaměření v rubrice partneři,
kontakty, odkaz na váš web, reference, fotografie

za akční cenu 3.000 + DPH po dobu 1 roku.
Akční cena trvá do konce roku 2014
Děkujeme všem za případnou podporu!

Zviditelněte svou firmu na tomto portále

Možná přinášíme užitečné informace i Vám, budeme rádi, když podpořtíe tento projekt. Podporou projektu Česká města ve fotografii pomůžete propagaci českých měst v ČR i zahraničí a samozřejmě sobě nebo své firmě ve zviditelnění.

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery, partnerem portálu www.ceska-mesta.cz se může stát jakákoli firma nebo organizace, která poskytuje obcím své služby.

 Nabízíme inzerci formou PR článku:

 Partner portálu Česká města.cz

PR článek, umístěný podle oborového zaměření v rubrice partneři,
kontakty, odkaz na váš web, reference, fotografie

za akční cenu 3.000 + DPH po dobu 1 roku.
Akční cena trvá do konce roku 2014
Děkujeme všem za případnou podporu!

Zviditelněte svou firmu na tomto portále

Podporou projektu Česká města ve fotografii pomůžete propagaci českých měst v ČR i zahraničí a samozřejmě sobě nebo své firmě ve zviditelnění.

Česká města ve fotografii je portál leteckých a pozemních fotografií  měst a obcí České republiky, směřující k jejich propagaci, zvýšení zájmu o danou lokalitu a turistického ruchu v této lokalitě, zlepšení povědomí o zajímavých místech a městech v ČR a je využíván úřady měst a obcí ČR

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery, partnerem portálu www.ceska-mesta.cz se může stát jakákoli firma nebo organizace, která poskytuje obcím své služby.

 Nabízíme:

 Partner portálu Česká města.cz

PR článek, umístěný podle oborového zaměření v rubrice partneři,
kontakty, odkaz na váš web, reference, fotografie

za akční cenu 3.000 + DPH po dobu 1 roku.
Akční cena trvá do konce roku 2014
Děkujeme všem za případnou podporu!

Zviditelněte svou firmu na tomto portále

Podporou projektu Česká města ve fotografii pomůžete propagaci českých měst v ČR i zahraničí a samozřejmě sobě nebo své firmě ve zviditelnění.

Česká města ve fotografii je portál leteckých a pozemních fotografií  měst a obcí České republiky, směřující k jejich propagaci, zvýšení zájmu o danou lokalitu a turistického ruchu v této lokalitě, zlepšení povědomí o zajímavých místech a městech v ČR a je využíván úřady měst a obcí ČR

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery, partnerem portálu www.ceska-mesta.cz se může stát jakákoli firma nebo organizace, která poskytuje obcím své služby.

 Nabízíme:

 Partner portálu Česká města.cz

PR článek, umístěný podle oborového zaměření v rubrice partneři,
kontakty, odkaz na váš web, reference, fotografie

za akční cenu 3.000 + DPH po dobu 1 roku.
Akční cena trvá do konce roku 2014
Děkujeme všem za případnou podporu!

Zviditelněte svou firmu na tomto portále

Podporou projektu Česká města ve fotografii pomůžete propagaci českých měst v ČR i zahraničí a samozřejmě sobě nebo své firmě ve zviditelnění.

Česká města ve fotografii je portál leteckých a pozemních fotografií  měst a obcí České republiky, směřující k jejich propagaci, zvýšení zájmu o danou lokalitu a turistického ruchu v této lokalitě, zlepšení povědomí o zajímavých místech a městech v ČR a je využíván úřady měst a obcí ČR

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery,  Partnerem se může stát jakákoli firma nebo organizace, která poskytuje obcím své služby.

 Nabízíme:

 Partner portálu Česká města.cz

PR článek, umístěný podle oborového zaměření v rubrice partneři,
kontakty, odkaz na váš web, reference, fotografie

za akční cenu 3.000 + DPH po dobu 1 roku
Děkujeme všem za případnou podporu!

Nabízíme možnost zviditelnění 

Podporou projektu Česká města ve fotografii pomůžete propagaci českých měst v ČR i zahraničí a samozřejmě sobě nebo své firmě ve zviditelnění.

Česká města ve fotografii je portál leteckých a pozemních fotografií  měst a obcí České republiky, směřující kjejich propagaci, zvýšení zájmu o danou lokalitu a turistického ruchu v této lokalitě, zlepšení povědomí o zajímavých místech a městech v ČR.

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery,  Partnerem se může stát jakákoli firma nebo organizace, která poskytuje obcím své služby.

 Nabízíme:

 Partner portálu ceska-mesta.cz

 • odkaz na homepage tohoto portálu  3.000     (odkaz na www. partnerera)
 • vybraná sponzorovaná stránka            300       (tuto stránku sponzoruje: www.partnera)
 • inzerce v katalogu (3 řádky,odkaz)   1.500     (název, produkt, kontakt)
 • každý další řádek                                         300
 • PR článek    + foto                                    5.000      (stránka)
ceny bez DPH, inzerce 1 rok
Děkujeme všem za případnou podporu!

Nabízíme možnost zviditelnění 

Podporou projektu Česká města ve fotografii pomůžete propagaci českých měst v ČR i zahraničí a samozřejmě sobě nebo své firmě ve zviditelnění.

Česká města ve fotografii je portál leteckých a pozemních fotografií  měst a obcí České republiky, směřující kjejich propagaci, zvýšení zájmu o danou lokalitu a turistického ruchu v této lokalitě, zlepšení povědomí o zajímavých místech a městech v ČR.

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery,  Partnerem se může stát jakákoli firma nebo organizace, která poskytuje obcím své služby.

 Nabízíme:

 Partner protálu

 • odkaz na homepage tohoto portálu  3.000
 • vybraná sponzorovaná stránka            300
 • inzerce v katalogu (3 řádky,odkaz)   1.500
 • každý další řádek                                         300
 • PR článek    + foto                                    5.000
ceny bez DPH
Děkujeme všem za případnou podporu!

Nabízíme možnost zviditelnění 

Podporou projektu Česká města ve fotografii pomůžete propagaci českých měst v ČR i zahraničí a samozřejmě sobě nebo své firmě ve zviditelnění.

Česká města ve fotografii je portál leteckých a pozemních fotografií  měst a obcí České republiky, směřující kjejich propagaci, zvýšení zájmu o danou lokalitu a turistického ruchu v této lokalitě, zlepšení povědomí o zajímavých místech a městech v ČR.

Autorem výstavy je fotograf Kamil Voděra a jeho tým.

Součástí projektu je plánována putovní výstava.

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery, kteří by svým příspěvkem pomohli tuto akci zrealizovat výměnou za zviditelnění během akce. Partnerem se může stát jakákoli firma, organizace, nebo obec.

 Nabízíme:

Generální partner (20.000 Kč podpora tohoto portálu |100.000 Kč putovní výstava):

 • logo a odkaz na tomto portálu
 • PR článek a fota na tomto portálu
 • nafotografování leteckých fotografie libovolného objektu zdarma
 • výroba 300 ks propagačních pohlednic zdarma
 • PUTOVNÍ VÝSTAVA
 • největší logo na všech vernisážích
 • největší logo v propagačních materiálech + text generální partner na vstupenkách, plakátech a dalších propagačních materiálech
 • největší logo + PR článek v katalogu
 • poděkování na všech vernisážích

 

Hlavní  partner (10.000 Kč podpora tohoto portálu |50.000 Kč putovní výstava):

 • logo a odkaz na tomto portálu
 • velké logo na všech vernisážích, v propagačních materiálech,
 • logo v katalogu, vstupenkách a dalších propagačních materiálech
 • poděkování

 

Partner (3.000 Kč podpora tohoto portálu |10.000 Kč putovní výstava):

 • odkaz na tomto portálu
 • malé logo v seznamu log na všech vernisážích
 • uveden na vstupenkách v propagačních materiálech
.
Děkujeme všem za případnou podporu!

Podporou projektu Česká města ve fotografii pomůžete propagaci českých měst v ČR i zahraničí a samozřejmě sobě nebo své firmě ve zviditelnění.

Česká města ve fotografii je putovní výstava o České republice, směřující k propagaci České republiky,  zvýšení zájmu o danou lokalitu a turistického ruchu v této lokalitě, zlepšení povědomí o zajímavých místech a městech v ČR.

Autorem výstavy je fotograf Kamil Voděra a jeho tým.

Výstava bude organizovaná v zahraničí Českými centry,
v ČR pak firmou FOTO-GRAFIKA a partnerskými městy.

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery, kteří by svým příspěvkem pomohli tuto akci zrealizovat výměnou za zviditelnění během akce. Partnerem se může stát jakákoli firma, organizace, nebo obec.

 Nabízíme:

Generální partner:

 • logo a odkaz na tomto portálu+ PR článek
 • největší logo na všech vernisážích
 • největší logo v propagačních materiálech + text generální partner na vstupenkách, plakátech a dalších propagačních materiálech
 • největší logo + PR článek v katalogu
 • poděkování na všech vernisážích

 

Hlavní  partner (3):

 • logo a odkaz na tomto portálu
 • velké logo na všech vernisážích, v propagačních materiálech,
 • logo v katalogu, vstupenkách a dalších propagačních materiálech
 • poděkování

 

Partner:

 • odkaz na tomto portálu
 • logo v seznamu log na všech vernisážích
 • uveden na vstupenkách v propagačních materiálech
.
Děkujeme všem za případnou podporu!

Podporou projektu Česká města ve fotografii pomůžete propagaci českých měst v ČR i zahraničí a samozřejmě sobě nebo své firmě ve zviditelnění.

Česká města ve fotografii je putovní výstava o České republice, směřující k propagaci České republiky,  zvýšení zájmu o danou lokalitu a turistického ruchu v této lokalitě, zlepšení povědomí o zajímavých místech a městech v ČR.

Autorem výstavy je fotograf Kamil Voděra a jeho tým.

Výstava bude organizovaná v zahraničí Českými centry,
v ČR pak firmou FOTO-GRAFIKA a partnerskými městy.

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery, kteří by svým příspěvkem pomohli tuto akci zrealizovat výměnou za zviditelnění během akce. Partnerem se může stát jakákoli firma, organizace, nebo obec.

 Nabízíme:

Generální partner:

 • logo a odkaz na tomto portálu+ PR článek
 • největší logo na všech vernisážích
 • největší logo v propagačních materiálech + text generální partner na vstupenkách, plakátech a dalších propagačních materiálech
 • největší logo + PR článek v katalogu
 • poděkování na všech vernisážích

 

Hlavní  partner (3):

 • logo a odkaz na tomto portálu
 • velké logo na všech vernisážích, v propagačních materiálech,
 • logo v katalogu, vstupenkách a dalších propagačních materiálech
 • poděkování

 

Partner:

 • odkaz na tomto portálu
 • logo v seznamu log na všech vernisážích
 • uveden na vstupenkách v propagačních materiálech
.
Děkujeme všem za případnou podporu!

Podporou projektu Česká města ve fotografii pomůžete propagaci českých měst v ČR i zahraničí a samozřejmě sobě nebo své firmě ve zviditelnění.

Česká města ve fotografii je putovní výstava o České republice, směřující k propagaci České republiky,  zvýšení zájmu o danou lokalitu a turistického ruchu v této lokalitě, zlepšení povědomí o zajímavých místech a městech v ČR.

Autorem výstavy je fotograf Kamil Voděra a jeho tým.

Výstava bude organizovaná v zahraničí Českými centry,
v ČR pak firmou FOTO-GRAFIKA a partnerskými městy.

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery, kteří by svým příspěvkem pomohli tuto akci zrealizovat výměnou za zviditelnění během akce. Partnerem se může stát jakákoli firma, organizace, nebo obec.

 Nabízíme:

Generální partner:

 • logo a odkaz na tomto portálu+ PR článek
 • největší logo na všech vernisážích
 • největší logo v propagačních materiálech + text generální partner na vstupenkách,
 • největší logo + PR článek v katalogu

 

Hlavní  partner (3):

 • logo a odkaz na tomto portálu
 • velké logo na všech vernisážích, v propagačních materiálech,
 • logo v katalogu, vstupenkác a dalších propagačních materiálech
 • poděkování

 

Partner:

 • odkaz na tomto portálu
 • logo v seznamu log na všech vernisážích
 • uveden na vstupenkách v propagačních materiálech
.
Děkujeme všem za případnou podporu!

Podporou projektu Česká města ve fotografii pomůžete propagaci českých měst v ČR i zahraničí a samozřejmě sobě nebo své firmě ve zviditelnění.

Česká města ve fotografii je putovní výstava o České republice, směřující k propagaci České republiky,  zvýšení zájmu o danou lokalitu a turistického ruchu v této lokalitě, zlepšení povědomí o zajímavých místech a městech v ČR.

Autorem výstavy je fotograf Kamil Voděra a jeho tým.

Výstava bude organizovaná v zahraničí Českými centry,
v ČR pak firmou FOTO-GRAFIKA a partnerskými městy.

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery, kteří by svým příspěvkem pomohli tuto akci zrealizovat výměnou za zviditelnění během akce. Partnerem se může stát jakákoli firma, organizace, nebo obec.

 Nabízíme:

Generální partner:

 • logo a odkaz na tomto portálu+ PR článek
 • největší logo na všech vernisážích
 • největší logo v propagačních materiálech + text generální partner na vstupenkách,
 • největší logo + PR článek v katalogu

 

Hlavní  partner (3):

 • logo a odkaz na tomto portálu
 • velké logo na všech vernisážích, v propagačních materiálech,
 • logo v katalogu, vstupenkác a dalších propagačních materiálech
 • poděkování

 

Partner:

 • odkaz na tomto portálu
 • logo v seznamu log na všech vernisážích
 • uveden na vstupenkách v propagačních materiálech
.
Děkujeme všem za případnou podporu!

Projekt Česká města ve fotografii je putovní výstava o České republice, směřující k propagaci České republiky,  zvýšení zájmu o danou lokalitu a turistického ruchu v této lokalitě, zlepšení povědomí o zajímavých místech a městech v ČR.

Autorem výstavy je fotograf Kamil Voděra a jeho tým.

Výstava bude organizovaná v zahraničí Českými centry,
v ČR pak firmou FOTO-GRAFIKA a partnerskými městy.

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery, kteří by svým příspěvkem pomohli tuto akci zrealizovat výměnou za zviditelnění během akce. Partnerem se může stát jakákoli firma, organizace, nebo obec.

 Nabízíme:

Generální partner: - logo a odkaz na www stránkách+ PR článek, velké logo na všech vernisážích, v propagačních materiálech a na vstupenkách, PR článek v katalogu ,poděkování

Hlavní  partner (3): – logo a odkaz na www.stránkách, logo na všech vernisážích, v propagačních materiálech, poděkování

Partner: - odkaz na www.stránkách, malé logo v seznamu log na všech vernisážích, uveden v propagačních materiálech +umístění ve větší formě na 1 vybrané akci

Projekt Česká města ve fotografii je putovní výstava o České republice, směřující k propagaci České republiky,  zvýšení zájmu o danou lokalitu a turistického ruchu v této lokalitě, zlepšení povědomí o zajímavých místech a městech v ČR.

Autorem výstavy je fotograf Kamil Voděra a jeho tým.

Výstava bude organizovaná v zahraničí Českými centry,
v ČR pak firmou FOTO-GRAFIKA a partnerskými městy.

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery, kteří by svým příspěvkem pomohli tuto akci zrealizovat výměnou za zviditelnění během akce.

 Nabízíme:

Generální partner: - logo a odkaz na www stránkách+ PR článek, velké logo na všech vernisážích, v propagačních materiálech a na vstupenkách, PR článek v katalogu ,poděkování

Hlavní  partner (3): – logo a odkaz na www.stránkách, logo na všech vernisážích, v propagačních materiálech, poděkování

Partner: - odkaz na www.stránkách, malé logo v seznamu log na všech vernisážích, uveden v propagačních materiálech +umístění ve větší formě na 1 vybrané akci

Putovní výstava o České republice, organizovaná v zahraničí Českými centry,
v ČR naší firmou a partnerskými městy.

V současné době probíhá akvizice a jednání s partnery, kteří by svým příspěvkem pomohli tuto akci zrealizovat výměnou za zviditelnění během akce.

 Nabízíme:

Generální partner: - logo a odkaz na www stránkách+ PR článek, velké logo na všech vernisážích, v propagačních materiálech a na vstupenkách, PR článek v katalogu ,poděkování

Hlavní  partner (3): – logo a odkaz na www.stránkách, logo na všech vernisážích, v propagačních materiálech, poděkování

Partner: - odkaz na www.stránkách, malé logo v seznamu log na všech vernisážích, uveden v propagačních materiálech +umístění ve větší formě na 1 vybrané akci

partneři