Želiv

Želiv – obec na Českomoravské vysočině na soutoku řek Trnava a Želivka. Největší památkou je premonstrátský klášter, který byl založen v roce 1139 Soběslavem I.