Uherské Hradiště

Město na řece Moravě, založené již roku 1257 Přemyslem Otakarem II, má ale své kořeny v mnohem hlubší historii. Mezi významné stavby patří Národní památka Špitálky, kostely zasvěcené Panně Marii, kostel sv. Františka Xaverského, dále radnice, justiční palác a zbytky opevnění.