Svatá Hora u Příbrami

Barokní areál a poutní místo Svatá Hora u Příbrami. Areál tvoří obdélný komplex malovaných ambitů se čtyřmi kaplemi v rozích, uprostřed pak stojí kostel Panny Marie. K severnímu křídlu přiléhá klášter, odkud vedou dolů k Příbrami kryté schody.