Rožmberk

Město a hrad Rožmberk nad Vltavou, Jihočeský kraj

Město a hrad Rožmberk nad Vltavou, založené v polovině 13. století na obchodní cestě vedoucí z Českého Krumlova přes hraniční průsmyky do Lince. Je spojeno s významným šlechtickým rodem Rožmberků, kteří osídlili město a okolí a svými aktivitami přinesli kraji prosperitu, o čemž svědčí statut města, který byl Rožmberku již v minulosti udělen a v roce 2006 titul město vrácen.

 

(c) foto Kamil Voděra

 

foto město a hrad
Rožmberk nad Vltavou