Odlévání zvonu

Nový zvon pro Betlémskou kapli. 

V sobotní podvečer 6. 12. 2014 byl ve vnitřní Praze po dlouhých letech znovu odlit zvon.
Zvon odlil u příležitosti vánoční výstavy betlémů „Betlémské zvonění v Betlémské kapli„, zvonař Michal Votruba, za účasti Monsignore Prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D., ThDr. Tomáše Butta, bratra MichalaIng. Oldřicha Lomeckého,  starosty Prahy 1 a dalších významných osobností.
Akce má několik souvislostí:
Předně – v Betlémské kapli je zvonice, ale zvon tam není.
Dále – příští rok je šestisté výročí upálení Mistra Jana Husa.
V neposlední řadě je tato výstava letos věnována zvonům.
Ačkoliv bydlištěm v Myslkovicích u Tábora, zaznamenal tyto souvislosti zvonař Michal Votruba a zvon se nabídl ulít.
Den 6. 12. 2014 bylo tedy nejen  sv. Mikuláše, ale i dnem zrození nového zvonu pro Prahu.
Tento zvon je od 7. 12. 2014 vystaven na zmíněné výstavě v podzemí Betlémské kapli.
Přijďte se určitě podívat, poté, co se zvon umístí do zvonice už ho uvidí jen zvoník!
Ing. Blahoslav Lukavec a  Jiří Kubec, organizátoři akce
foto (c)  Kamil Voděra

 Zvon pro Betlémskou kapli.